“Volledige partijdigheid is een vanzelfsprekendheid”

Over mij

Noortje Bakker is de oprichter van Evident Advocatuur. In augustus 2007 werd zij beëdigd als advocaat. Tot en met 2008 was Noortje in die hoedanigheid bij een klein advocatenkantoor werkzaam, onder de rook van Schiphol. Zij stond in deze periode met name particulieren en ondernemers bij die zich met bestuursrechtelijke vraagstukken tot haar wendden. Onder andere bouwprojectontwikkelaars mocht zij tot haar clientèle rekenen.

In 2008 stapte Noortje over naar een middelgroot advocatenkantoor in de regio Kennemerland. Daar legde zij haar focus op het arbeidsrecht en bestuursrecht. In 2011 rondde Noortje met succes de postdoctorale opleiding Grotius Arbeidsrecht af.

Noortje heeft bij het laatste kantoor diverse grotere en kleinere ondernemers bijgestaan en geadviseerd op zowel arbeidsrechtelijk als bestuursrechtelijk gebied. Maar ook particulieren wisten hun weg naar Noortje te vinden. Noortje gaf ook seminars om ondernemers en hun HR-medewerkers te educeren over de wijzigingen in het arbeidsrecht.

De ruime ervaring en kennis die Noortje opdeed, kan zij optimaal benutten om particulieren en ondernemers te begeleiden, ondersteunen en bij te staan. Ook biedt zij seminars op maat aan.

Noortje is in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd met haar specialisatie arbeidsrecht.

Op grond van deze registratie is Noortje verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied. 

Noortje is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA).