“Evident is uw hulp in de juridische jungle”

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is veel in beweging. Zo heeft de komst van de WWZ (Wet werk en zekerheid) in 2015 het arbeidsrecht aanzienlijk gewijzigd. Dat maakt dat een advocaat altijd alert moet zijn en moet inspelen op wijzigingen. Noortje is op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht.

Het arbeidsrecht is ook een rechtsgebied dat een professionele, persoonlijke en snelle aanpak vereist. Evident biedt dit.

Voor alle vragen op het gebied van arbeidsrecht kunt u als ondernemer of werknemer bij Noortje terecht. Hoe klein het belang ook is, voor Noortje is iedere zaak Evident en zal dus ook iedere zaak de aandacht krijgen die nodig is.

Noortje kan u helpen met vragen over onder meer:

 • Ontslag;
 • Beëindigingsvergoeding;
 • Ontslagvergoeding;
 • CAO’s;
 • Loonvordering;
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Bestuurder/werknemer, inhuur zelfstandige, ZZP-er;
 • Reorganisatie, fusie en overname.

Ambtenarenrecht

Noortje heeft onder andere kennis van:

 • Ontslag;
 • Vragen over rechtspositieregelingen;
 • Disciplinaire sancties;
 • Disfunctionerende ambtenaar;
 • Ziekte/verzuim;
 • Reorganisaties.

Niet alleen voor het reguliere arbeidsrecht kunt u terecht bij Noortje. Zij heeft eveneens ruime ervaring met het ambtenarenrecht, het arbeidsrecht voor werknemers van overheidsinstanties. Voor deze werknemers is het reguliere arbeidsrecht niet van toepassing. Zo worden deze werknemers door middel van een aanstellingsbesluit benoemd in hun functie. Zij komen dus niet een arbeidsovereenkomst overeen met hun werkgever.

Noortje is op de hoogte van de rechtspositieregelingen die voor deze ambtenaren gelden en de te volgen procedures.

Bestuursrecht

Noortje heeft jarenlange kennis en ervaring opgedaan in alle facetten van het bestuursrecht. Zij adviseert met grote regelmaat over bestemmingsplannen, projectontwikkeling, handhaving en omgevingsvergunningen. Ook procedeert Noortje, indien nodig, tegen overheidsinstanties en heeft zij al menigmaal procedures gevoerd tot aan de Raad van State.

Noortje heeft onder andere kennis van:

 • Ruimtelijke ordening;
 • Bestemmingsplannen;
 • Handhaving (dwangsommen en bestuursdwang);
 • Exploitatievergunningen;
 • Omgevingsvergunningen;
 • Overheidsdaad, onrechtmatig en rechtmatig.