Opnieuw banen gevangenispersoneel op de tocht!

 in de categorie Actueel

In 2013 werd vanuit de Kamer besloten dat Justitie flink moest bezuinigen. Maar liefst 26 (!) gevangenissen moesten binnen vijf jaar het veld ruimen. Het aantal tweepersoonscellen moest worden verdubbeld. Het behoeft geen uitleg dat deze bezuiniging consequenties had voor het personeel, 3700 banen zouden gaan verdwijnen. Dit leverde veel onrust op onder het personeel binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Die onrust werd in januari 2015 enigszins weggenomen door voormalig staatssecretaris Teeven. Hij deed de belofte dat er voorlopig niet meer bezuinigd zou worden binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen. Zijn woorden waren: “Ik denk dat het mooi is geweest”.

Dit blijken nu loze woorden. Minister Van der Steur schrijft afgelopen maandag aan de Tweede Kamer dat er in de komende jaren opnieuw gevangenissen gesloten moeten worden, want een derde van de cellen staat leeg en dat kost geld. Het overheidspersoneel binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen is diezelfde dag op de hoogte gebracht.

De minister stelt dat er minder behoefte is aan gevangenissen en dat dit een tendens is die de komende jaren zal doorzetten. Dat er slechts een jaar geleden een belofte is gedaan door Teeven, lijkt de minister niet te deren.

De vraag is of het gewenste resultaat wordt behaald met het sluiten van de gevangenissen. Want is het nu wel zo dat de behoefte aan gevangenissen minder is geworden? De oppositie stelt namelijk dat er vele veroordeelden vrij rondlopen die hun straf nog moeten uitzitten. Als dat zo is, zou het dan niet veel beter zijn om de gevangenissen met deze veroordeelden te vullen? Ook stelt het CDA dat de politie te weinig misdrijven oplost, hetgeen deels komt doordat de politie overbelast is. Als dat het geval is, dan ligt de oplossing juist meer in het creëren van meer banen binnen het politiekorps. Worden er meer misdrijven opgelost, dan zullen er ook meer cellen nodig zijn. Het is in ieder geval de moeite waard eerst te onderzoeken óf er daadwerkelijk zoveel veroordeelden vrij rondlopen die nog hun straf moeten uitzitten en of het politieapparaat kan worden verbeterd vóór het personeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen wederom de dupe is.

De staatssecretaris Dijkhoff heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen gevraagd om een plan te maken, waarin duidelijkheid wordt gegeven over de vraag hoeveel gevangenissen moeten gaan sluiten en dus ook over de vraag hoeveel banen op de tocht komen te staan. Het plan moet rond de zomer klaar zijn.

De FNV vakbond die zich ook grote zorgen maakt over de gevolgen van de gewenste sluiting voor haar leden wil niet op wachten tot de zomer. De FNV heeft dan ook aangegeven in overleg te gaan met haar leden. Daarna zal zij de Kamer, het ministerie en de Dienst Justitiële Inrichtingen benaderen. Laten we hopen dat de FNV vakbond en de oppositie partijen (SP en CDA) het tij (deels) nog kunnen keren.


Evident Advocatuur: voor al uw juridische vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht en bestuursrecht.

Zie http://nos.nl/artikel/2094237-komende-jaren-sluiten-opnieuw-gevangenissen.html