Een evaluatie van de Wet werk en zekerheid (WWZ): meer ontslagverzoeken worden afgewezen!

 in de categorie Actueel

De voorzitter van de Expertgroep Arbeidsrecht binnen de Rechtspraak trekt de voorlopige conclusie dat sinds de invoering van de WWZ meer ontslagverzoeken van werkgevers worden afgewezen. Oorzaak hiervan is het feit dat kantonrechters gebonden zijn aan een gesloten stelsel van ontslaggronden.  Kantonrechters kunnen daarom niet zomaar verzoeken toewijzen, ook al is dat het meest gewenst voor zowel werkgever als werknemer. Gevolg van een afwijzing door de kantonrechter is dat werknemer en werkgever aan elkaar vast blijven zitten.

Het is er door invoering van de WWZ tot nu toe allemaal niet makkelijker op geworden.

Bron: Rechtspraak.nl