Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, anno 2016 nog een reële mogelijkheid?!

 in de categorie Actueel

Sinds 1 januari 2016 zijn de regels voor het opnemen van een concurrentie- en relatiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd behoorlijk aangescherpt. Onder de werkgevers leeft de gedachte dat het opnemen van zo’n beding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd onmogelijk is geworden. Maar is dat ook zo?

Als sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, is een concurrentie – en relatiebeding alleen toegestaan als de werkgever zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft en deze ook duidelijk schriftelijk heeft omschreven. En dan is het nog steeds aan de rechter om te toetsen of de zwaarwegende bedrijfsbelangen daadwerkelijk voldoende door de werkgever zijn aangetoond middels die motivering.

Ontbreekt de motivering, of is de motivering heel magertjes, dan heb je als werkgever een probleem als een (ex) werknemer naar de rechter stapt om schorsing van de werking van het beding af te dwingen. Dan doe je er als werkgever verstandig aan juridische hulp in te schakelen.

Er zijn sinds 1 januari 2015 al wat uitspraken gepubliceerd over het concurrentie – en relatiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. En ik wilde met name de werkgevers onder jullie de uitspraak van de rechtbank Gelderland d.d. 9 februari 2016 niet onthouden.

In deze zaak had de werkgever een concurrentiebeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De werkgever had keurig omschreven om welke redenen het concurrentiebeding was opgenomen in de arbeidsovereenkomst. De werknemer in kwestie wilde bij een concurrent aan de slag, zegde zijn arbeidsovereenkomst op, maar zat met het concurrentiebeding in zijn maag. De (ex) werknemer startte een kort geding en vroeg de rechter om het beding te schorsen.

Helaas voor de werknemer mislukte dit. De rechter vond dat de werkgever voldoende duidelijk had gemaakt welke zwaarwegende bedrijfsbelangen hij had. De werknemer kreeg alleen voor elkaar dat de duur van het beding werd beperkt.

Deze uitspraak laat zien dat het opnemen van een concurrentie – en relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd echt nog steeds mogelijk is, dat er meer ruimte wordt gegeven aan werkgevers. Maar het is wel van belang dat heel duidelijk wordt omschreven welke zwaarwegende bedrijfsbelangen een werkgever heeft bij het opnemen van het concurrentie – en relatiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Overweeg je als werkgever om een dergelijk beding op te nemen, dan is het aan te raden om je hierover juridisch te laten adviseren.

Heb je vragen over het concurrentie- of relatiebeding of andere arbeidsrechtelijk gerelateerde vragen? Neem contact op met Noortje Bakker, zij is specialist Arbeidsrecht. Niet alleen adviseert zij werkgever, ook (ex) werknemers kunnen bij haar terecht. E n.bakker@evidentadvocatuur.nl, W evidentadvocatuur.nl, T 0648177206.

uitspraak rechtbank Gelderland 9 februari 2016